Wybór wskaźników
Czym są wskaźniki i skąd pochodzą zgromadzone dane?
Wskaźniki to tematycznie pogrupowane zbiory danych opisujących liczbowo sytuację w województwie podlaskim i jego poszczególnych powiatach, zgodną z tematyką danego wskaźnika. Tworzenie nowych wskaźników jak i pozyskiwanie dla nich danych jest efektem prac Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Dane dotyczące poszczególnych powiatów są uwzględnione w kategorii województwo podlaskie w podziale na powiaty.
Liczba odwiedzin: 14764
Liczba ocen: 1532
Średnia ocena: 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego