Zawody przyszłości
Czym są zawody przyszłości?
Produkt "Zawody przyszłości" jest narzędziem służącym do gromadzenia i analizy danych na temat najbardziej popularnych zawodów i specjalności występujących na rynkach zachodnich - amerykańskim i brytyjskim. Zastosowana w narzędziu metodyka pozwoli na antycypację zawodów i kompetencji pożądanych w 5-10 letniej przyszłości w województwie podlaskim. Narzędzie pobiera ogłoszenia z portali zagranicznych (brytyjskich i amerykańskich) które są tłumaczone i wprowadzane do systemu przez pracowników Obserwatorium. Baza ogłoszeń pobieranych i tłumaczonych jest zasilana na bieżąco raz w tygodniu (maksymalna liczba pobieranych ogłoszeń wynosi 40, rzeczywista liczba pobieranych ogłoszeń zależna jest od dostępności ogłoszeń na śledzonych portalach) i wprowadzane do systemu. Każdy użytkownik portalu, po zalogowaniu się, posiada dostęp do:
  • możliwości generowania danych nt. 10 najpopularniejszych (tzn. najczęściej pojawiających się na śledzonych portalach zagranicznych) zawodów przyszłości,
  • wymagań stawianych kandydatom do pracy w tych zawodach,
  • dostępu do źródłowych ogłoszeń dla wybranych zawodów w celu dokonania samodzielnych analiz treści anglojęzycznej i porównań pomiędzy max. dwoma zawodami,
  • zaawansowanych funkcji dostępu do szczegółowych informacji nt. zawodów, tworzenia określonych zestawień i porównań.
Raz na pół roku opracowywany będzie przez Obserwatorium raport, w którym prezentowane, omawiane i tłumaczone będą wyniki dotyczące ogłoszeń zebranych w bazie.
10 najpopularniejszych zawodów przyszłości
Wykaz 10 najpopularniejszych zawodów przyszłości występujących w zadanym okresie czasu z możliwością przejścia do wykazu szczegółowego zawierającego następujące dane: zawód/stanowisko, branża/kategoria pracy, funkcja/stanowisko, rodzaj zatrudnienia, poziom wynagrodzenia, opis zawodu/czynności, wymagania/kwalifikacje. Moduł umożliwia przeglądanie najpopularniejszych zawodów w ujęciu ogólnym, jak również w rozróżnieniu na portale: amerykańskie i brytyjskie.

Wymagania dla 10 najpopularniejszych zawodów przyszłości
Wykaz wymagań kwalifikacyjnych dla 10 najbardziej popularnych zawodów w ujęciu ogólnym oraz z rozróżnieniem na rynek brytyjski i amerykański.

Raporty porównawcze
Moduł umożliwia porównywanie dwóch ogłoszeń anglojęzycznych dla wybranego zawodu, jak również porównywanie dwóch różnych zawodów.

Wykaz nowych ogłoszeń w zadanym okresie czasu
W tej części znajduje się wykaz ogłoszeń o nowych zawodach w zadanym okresie czasu z możliwością przejścia do szczegółowych informacji na temat wybranego zawodu. Moduł umożliwia również stworzenie ogólnych wykresów dla najpopularniejszych zawodów w zadanym okresie czasu oraz oddzielnych wykresów dla najpopularniejszych zawodów występujących na rynkach amerykańskim i brytyjskim.

OPCJA NIEDOSTĘPNA DLA UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH – DOSTĘPNA JEDYNIE DLA ADMINISTRATORA! PRÓBA UZYSKANIA DOSTĘPU SPOWODUJE WYLOGOWANIE UŻYTKOWANIKA!

Liczba odwiedzin: 9551
Liczba ocen: 645
Średnia ocena: 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego