Podlaska Mapa Kształcenia
Czym jest mapa kształcenia?
Założeniem produktu jest zbieranie i upowszechnianie danych o dostępnych w województwie podlaskim kierunkach, poziomach i formach kształcenia.

W związku z dostępnością informacji w wymienionym zakresie na kilku portalach finansowanych ze środków publicznych, prywatnych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak:

  1. http://cie.men.gov.pl
  2. http://www.inwestycjawkadry.info.pl
  3. http://edustacja.pl
realizacja zadań w powyższym zakresie wiązałaby się z dublowaniem działań i kosztów w ramach inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty. W związku z powyższym Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych wstrzymało realizację produktu. Wszystkim zainteresowanym udostępniamy zaś linki do wymienionych stron, celem korzystania z dostępnych baz danych.
Wykaz placówek edukacyjnych
Pozwala na przeglądanie bazy danych placówek edukacyjnych w województwie podlaskim wg. określonych atrybutów lub z pominięciem niektórych: lokalizacja (całe województwo, powiat, miejscowość), rodzaj jednostki edukacyjnej, rodzaj kształcenia, tryb kształcenia.

Wykaz jednostek edukacyjnych
Dostarcza dane o jednostkach edukacyjnych w województwie podlaskim.

Wykaz kierunków nauki
Dostarcza informacje o kierunkach nauki dostępnych dla potencjalnych uczniów w województwie podlaskim.

Raporty wskaźnikowe
Umożliwia generowanie raportów z danych zgromadzonych w bazie danych Mapy Kształcenia.

Raporty porównawcze
Moduł ten pozwala na generowanie raportów porównujących kierunki kształcenia w obrębie jednej bądź dwóch placówek edukacyjnych.

Liczba odwiedzin: 7954
Liczba ocen: 1019
Średnia ocena: 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego