Czym jest System Akumulacji Informacji?
System Akumulacji Informacji (SAI) jest częścią projektu PORPiPG (Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, projekt realizowany w okresie od 01.07.2008 r. do 31.03.2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). System składa się z zintegrowanych ze sobą elementów dedykowanych do gromadzenia, analizy i prezentowania danych na potrzeby Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.

Jak korzystać z systemu?
Wszelkie funkcjonalności systemu dostępne są dla użytkowników poprzez przeglądarkę WWW. Aby korzystać z systemu w wersji podstawowej nie musimy posiadać w systemie konta. Użytkownik anonimowy posiada podstawowe prawa dostępu do komponentów, lecz ograniczone prawa korzystania z narzędzi w nich dostępnych. Rejestracja wymagana jest w przypadku użytkowników, chcących mieć możliwość korzystania z dodatkowych narzędzi oferowanych przez system SAI. Rejestracja użytkownika z rozszerzonymi uprawnieniami może wymagać akceptacji ze strony operatora PORPiPG.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego